Údržba priemyselných areálov

 

I.SADOVÉ ÚPRAVY, ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PRIESTOROV AREÁLOV:

 • výsadba drevín, stromov, okrasných rastlín

 • vypilovanie drevín, stromov v rozličných terénoch

 • práce s vysokozdvižnou plošinou

 • chemická a mechanická likvidácia nežiadúcej vegetácie

 • zemné práce a terénne úpravy - modelácia a úprava terénov rôzneho charakteru

 • realizácie a údržby areálu

 • realizácie sadových úprav popri cestách 

 • manipulácia a spracovanie rôznych druhov biologic. odpadu

 • komplexná letná údržba  mechanické a ručné kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie lístia, rez a úprava živ. plotov, stromov, okras. rastlín, ošetrenie kvet. záhonov, prevzdušnenie a hnojenie trávnikov 

 • komplexná zimná údržba ručné a mech. odhŕňanie snehu, ručné a mechan. solenie komunikácií, chodníkov, schodísk 

 
 

II. DOPRAVA, ZEMNÉ A STAVEBNÉ PRÁCE:

 • drobné pomocné stavebné a demolačné práce

 • údržba odkvapov

 • renovácia odkvapov

 • práce s vysokozdvižnou plošinou do 24m

 • montáž oplotenia areálov

 • drobné betonárske práce

 • vypratávanie priestorov + likvidácia odpadu

 • upratovanie stavieb (ručné zbieranie odpadu + likvidácia odpadu)

 • drobné dokončovacie práce na stavbách