DERATIZÁCIA

Deratizácia – hubenie hlodavcov


Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov ako sú myši, potkany, krysy a ďalšie. Jedná sa o komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Súčasťou výkonu deratizácie sú:

 •     prípravné a bezpečnostné opatrenia
 •     priebežné monitorovanie hlodavcov - vstupy, druhy
 •     kontrola, dopĺňanie a výmena nástrah
 •     upozorňovanie na technické nedostatky umožňovanie vstup hlodavcov do objektu
 •     práce sú vyhotovované v súlade s príslušnými hygienickými predpismi a normami

 
 

DEZINSEKCIA

Dezinsekcia – hubenie hmyzu

Dezinsekcia je súbor chemických a biologických opatrení za účelom ničenia škodlivého, epidemiologického, hospodársky závažného a obťažujúceho hmyzu ako je šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha, komár a ďalšie článkonožce. Niektoré typy dezinsekcie je možné vykonávať aj bezpostrekovou technikou za plnej prevádzky.

Dezinsekčné práce vykonávame na objektoch a zariadeniach:

 •     obytné domy a byty
 •     potravinárske zariadenia, sklady
 •     nemocnice a zdravotnícke zariadenia
 •     hotely, motely a ubytovacie zariadenia
 •     obchodné domy a kancelárske budovy
 •     školské zariadenia
 
 

DEZINFEKCIA

Dezinfekcia – ničenie choroboplodných zárodkov

Človek denne príde do kontaktu s miliónmi baktérií a mikroorganizmov. Dezinfekcia je súbor opatrení s cieľom zničiť choroboplodné zárodky a mikroorganizmy. Dezinfekčné zásahy sa vykonávajú určeným všestrannými prípravkami.