Dezinsekcia

je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov.

Druhy dezinsekcie:

 

Preventívna: predstavuje súbor opatrení, ktoré zabraňujú vniknutie škodlivých článkonožcov a využíva sa najmä mechanická a fyzikálna metóda.

Represívna: vykonáva sa až pri výskyte škodlivých článkonožcov.

Metódy vykonávania dezinsekcie:

Mechanické metódy: pasce, lepové pásy, lapače
Fyzikálne metódy: ultrafialové lampy s elektrickou sieťkou, zníženie teploty, zvýšenie teploty
Biologické metódy: využívajú sa prirodzený predátori
Chemické metódy: používajú sa chemické látky určené na ničenie škodlivého hmyzu

 

          postrek(bodový, bariérový, celoplošný)

          zadymenie

          aerosolové ošetrenie - využitie mikrokvapôčok

          požerové nástrahy(gél, mikrogranule)

K najrozšírenejším škodcom patria :

Rus domový(veľkosť 10-15mm má špinavo žltú až svetlohnedú farbu) 
Šváb obyčajný(veľkosť 20-27mm je hnedočiernej lesklej farby)
Ploštica posteľná(veľkosť 4-8mm, ploché, oválne telo hrdzavo-hnedej farby)
Mravec faraónsky
Moľa obilná 
Moľa šatová 
Komár dotieravý, Komár útočný, Komár jarný, Komár hôrny 
Mucha domáca, Bodavka maštaľná, Mäsiarka obyčajná. 

Pre určenie druhu škodcu a určenie rozsahu zamorenia je potrebná obhliadka objektu v ktorom bude samotná dezinsekcia vykonávaná. Obhliadka je dôležitá najmä pre vypracovanie pracovného postupu a zvolenia prípravku, ktorým bude dezinsekcia vykonaná. Medzi náročnejšie dezinsekčné zásahy patrí zásah proti plošticiam, švábom a rusom. Tieto zásahy je zväčša nutné zopakovať a z toho dôvodu bývajú tieto zásahy finančne náročnejšie. 

Orgán verejného zdravotníctva môže nariadiť povinné hubenie článkonožcov ak nepriaznivo ovplyvňujú epidemiologickú situáciu. Dezinsekčné prípravky sa používajú s prihliadnutím na ich toxicitu a na prostredie, v ktorom sa použijú a na riziko vzniku alebo stupňa odolnosti proti nim. Pri vykonávaní dezinsekcie sa dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia na ochranu zdravia.

Naša spoločnosť sa snaží používať prípravky, ktoré sa dajú aplikovať počas plnej prevádzky, pre ľudí nie sú zdraviu nebezpečné, sú bez zápachu a nezanechávajú žiadne stopy. Výhodou profesionálneho zásahu je dlhodobý účinok postreku, ktorým môže účinkovať až 8 týždňov(podľa prípravku).