Čistenie odvodňovacích žľabov a odkvapov

 
 • Čistenie povrchových odvodňovacích žľabov, odkvapových chodníkov
 •  
 •  Čistenie odvodňovacích zariadení pozemných komunikácií: čistenie daždových vpustov vrátane vyčistenia košov, osadenie kalových košov, dodávka nových košov na zachytávanie nečistôt
 •  
 • Čistenie šácht daždovej kanalizácie rôzneho priemeru šácht, čistenie dažďovej kanalizácie
 •  
 • Čistenie odvodňovačov na mostoch so zvodmi, čistenie odvodňovacích žlabov rôznej svetlosti, čistenie cestných priepustov rôzneho priemeru
 •  
 •  Odstránenie nánosov, kalov, iných nečistôt a odpadov vznikajúcich pri vykonávaní čistení

 

Čistenie odkvapov

 • Vyčistenie žľabov rýn a odkvapov od nánosov lístia, konárikov a vtáčich exkrementov 
 • Oprava poškodených častí odkvapov (uchytenie, zaistenie) 
 • Oprava netestnosti zasilikónovanie spojov
 • Vyčistenie demontáž a montáž odkvapových rúr vedúcich do kanalizácie 
 • Prečistenie kanalizačných odtokov tlakom vody 
 • Opravy a nátery poškodených odkvapov 
 • Práce vo výškach
 • Práce z plošiny z dosahom (12m/17m/24m/30m) 
 • Montáž systému na zamedzenie dosadania vtáctva
 • Postrek odpudzujúci holuby (účinný po dobu jedného roka)